Hai cách kiểm tra bảo mật thông tin tài khoản Facebook của bạn

Những cáo buộc và bằng chứng về việc Facebook đã cho phép một công ty nghiên cứu lấy đi thông tin của 50 triệu...