Kiểm tra bảo mật Facebook bằng chữ BFF là không chính xác

Sau khi sự cố Facebook rò rỉ thông tin của 50 triệu tài khoản được lan truyền, sáng giờ cộng đồng mạng rộ lên...