Xem chỉ số FPS của game ngay trên windows 10 hỗ trợ sẵn

Kể từ phiên bản Windows 10 Insider Build 17704 trở đi bạn đã có thể dễ dàng xem số khung hình trên giây khi chơi...