Facebook sẽ mạnh lên sau khủng hoảng mất dữ liệu người dùng ?

Chưa rõ kết quả cuối cùng sẽ như thế nào nhưng trước mắt cổ phiếu của Facebook đã tăng đáng kể sau hai ngày...