Tổng kết tháng 1/2018, Game, Ứng dụng Android nào đang đứng đầu?

Google vừa cập nhật danh sách những ứng dụng và game xuất sắc nhất trên cửa hàng Google Play dành cho người dùng đã...