Smartphone Android nhái iPhone X, Chưa đủ trình ?

Việc chạy theo ngoại hình của chiếc iPhone X trong khi công nghệ chưa đạt tầm chỉ khiến các smartphone Android có “tai thỏ”...