Notepad++ đã lên kho ứng dụng Windows Store

Có thể bạn không biết nhưng bây giờ bạn đã có thể tải Notepad++ ngay trên Windows Store. Phiên bản tải Notepad++ trên Windows...