Microsoft Store mới đón nhận làn sóng ứng dụng nền web PWA

Sau một thời gian dài “dọn đường” chuẩn bị cho các ứng dụng web để giải quyết bài toán ứng dụng Windows 10, đã...