Samsung bị kiện 2.8 tỷ USD do vi phạm sáng chế sinh trắc học

Với cảm biến dấu vân tay, máy quét mống mắt và công nghệ nhận dạng khuôn mặt, điện thoại Samsung có nhiều phương pháp xác thực...