Đây có phải bản iOS 12 mà các bạn ios đang mong chờ ?

Nhiều tính năng được người dùng trông chờ như màn hình luôn hiển thị, thay đổi về thông báo trên màn hình khóa, gọi...