Facebook Messenger sẽ có tính năng thu hồi tin nhắn đã gửi ?

Người dùng WhatsApp và Instagram có thể thu hồi tin nhắn đã gửi, vậy tại sao Facebook Messenger lại không thể? Theo đó, trong...