Tweak AVLock – Tự động xoay ngang màn hình video

Với tweak AVLock, bạn sẽ có trải nghiệm xem phim tốt hơn trên iPhone khi tweak sẽ tự động chuyển qua chế độ khóa...