VPN là gì? Vì sao bạn nên dùng VPN?

VPN là từ viết tắt của Virtual Private Network – hay có tên tiếng Việt là “mạng riêng ảo”, là một công nghệ mạng...